Co nabízíme

 

Doplňkové programy
 • Logopedii
 • Speciální pedagog 
 • Divadla – Koncerty
 • Výchovné pořady
 • Výlet – vycházka
 • Program „Předškolák“

 

Doplňkové akce a aktivity
 • Oslavy výročí školy
 • Oslavy narozenin dětí
 • Tvořivé dílny
 • Výtvarné soutěže
 • Zábavná odpoledne 
 • Polodenní turistické vycházky
 • Celodenní i polodenní výlet 
 • Rozloučení s předškoláky
 • Návštěva muzea
 • Návštěva knihovny
 • Návštěva hvězdárny
 • Výchovné a vzdělávací pořady
 • Kulturní akce podle nabídek a ve spolupráci s okolními MŠ a ZŠ.
 • Besídky 
 • Vystoupení dětí na besedě s důchodci
 • Vítání občánků podle požadavků obce
 • Besedy s myslivci, hasiči, policisty a spolupráce s dalšími organizacemi v obci
 • Oslavy výročí obce, sdružení a organizací

 

 

Kontakt

Mateřská škola Hvězdlice, okres Vyškov, příspěvková organizace IČ: 75024110

Provozní doba:
6.15 - 15.45

Nové Hvězdlice 51
683 41 Bohdalice
Tel.: 517 330 189
ms.hvezdlice@seznam.cz; jidelna.hvezdlice@seznam.cz