Informační brožura k pravidlům docházky:          brozura-MŠ.pdf

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Vítejte na stránkách Mateřské školy Hvězdlice

  • do jedné třídy jsou zařazeny děti různého věku, zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, s povinnou školní docházkou pro 5 leté děti v době od 8.00 – 12.00 hod, s možností využití individuálního vzdělávání na základě oznámení MŠ, s omezenou kapacitou 25 dětí na třídu
  • máme školní vzdělávací program s názvem "POZNÁVÁME SVĚT", vycházející z Rámcově vzdělávácího programu pro předškolní vzdělávání
  • ŠVP PV tvoří 3 integrované bloky, ve kterých praktikujeme metody prožitkového, kooperativního, sociálního a situačního učení
  • vzděláváme děti na principu aktivní volby jednotlivého dítěte, praktikovanou ve skupinové nabídce aktivit a činností
  • průběžně vyhodnocujeme všechny oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, vedeme o tom záznam a výsledky konzultujeme s rodiči

Vize školy:

  • Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesoinálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou. 

Náš cíl:

  • Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
  • Poskytujeme kvalitní předškolní vzdělávání založené na  komplexním a důsledně individuálním přístupu ke každému dítěti.
  • Vytvořit takové podmínky, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Jak to u nás vypadá

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Aktuality

23.09.2021 00:00

Kontakt

Mateřská škola Hvězdlice, okres Vyškov, příspěvková organizace IČ: 75024110

Provozní doba:
6.15 - 15.45

Nové Hvězdlice 51
683 41 Bohdalice
Tel.: 517 330 189
ms.hvezdlice@seznam.cz; jidelna.hvezdlice@seznam.cz